Hội ND Hải Hậu xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến

11/11/2020

Trong 5 năm qua, Hội ND huyện Hải Hậu (Nam Định) đã nhận ủy thác của NHCSXH để cho 6.760 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn với tổng dư nợ 207,67 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức 39 lớp dạy nghề cho 1.365 lao động nông thôn; sau học nghề trên 90% lao động có việc làm và thu nhập ổn định tại địa phương.

Theo Báo Nam Định

Các tin bài khác