Thanh niên Cư Jút được “chắp cánh” khởi nghiệp, phát triển kinh tế

10/09/2020

Thời gian qua, huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế trong đoàn viên thanh niên. Huyện đã phối hợp với NHCSXH huyện giải ngân kịp thời các nguồn vốn vay giải quyết việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp của Trung ương, của tỉnh để đoàn viên thanh niên thuận lợi hơn trong quá trình khởi nghiệp. Nhờ đó, nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp đã và đang phát triển tốt, tạo sự lan tỏa tại địa phương.

Theo Báo Đắk Nông

Các tin bài khác