Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

10/09/2020

Những năm qua, Hội ND tỉnh Quảng Trị đã tạo động lực cho hội viên trong toàn tỉnh hăng hái thi đua lao động SXKD. Hội đã tín chấp qua các ngân hàng hỗ trợ vốn cho hội viên nông dân đầu tư phát triển sản xuất với dư nợ 1.804 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn qua NHCSXH là 848 tỷ đồng…

Theo Báo Quảng Trị

Các tin bài khác