Nông dân Yên Châu năng động trong SXKD

18/08/2020

Để phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đạt hiệu quả và có sức lan tỏa, hằng năm, Hội ND huyện Yên Châu (Sơn La) đã nhận ủy thác của NHCSXH với tổng dư nợ trên 105 tỷ đồng để cho hàng nghìn hội viên vay vốn phát triển sản xuất Nhiều hộ mạnh dạn đầu tư quy mô sản xuất lớn, thu hút hàng chục lao động có việc làm thường xuyên với mức thu nhập ổn định từ 4 - 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Theo Báo Sơn La

Các tin bài khác