Tuổi trẻ Sơn Dương vững tin khởi nghiệp

29/05/2020

 

Đến nay, Huyện đoàn Sơn Dương (Tuyên Quang) đã nhận ủy thác của NHCSXH huyện 103 tỷ đồng để cho đoàn viên thanh niên vay vốn đầu tư phát triển kinh tế. Trong đó, có 12 mô hình kinh tế vay vốn khởi nghiệp với số tiền 670 triệu đồng; 15 dự án của thanh niên được hỗ trợ vốn khởi nghiệp trị giá 900 triệu đồng…

Theo Báo Tuyên Quang

Các tin bài khác