Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn

29/05/2020

15 năm qua, tổng doanh số cho vay chương trình NS&VSMTNT của NHCSXH TX Hoà Thành (Tây Ninh) đạt 233.915 triệu đồng với 20.781 hộ vay vốn; tổng dư nợ đạt 113.662 triệu đồng với 10.553 hộ vay vốn. Từ đó, đảm bảo thực hiện tốt tiêu chí về công trình nước sạch hợp vệ sinh.

Theo Báo Tây Ninh

Các tin bài khác