Nguồn vốn tín dụng bắt nhịp nông thôn mới

14/05/2020

NHCSXH tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ gần 2.800 tỷ đồng cho hộ nghèo, và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn phát triển sản xuất. Trong đó, gần 23.000 hộ có điều kiện đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước sạch và các công trình vệ sinh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo Tuyên Quang

Các tin bài khác