Chư Pưh quan tâm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

29/05/2020

Những năm qua, Hội ND huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã nhận ủy thác của NHCSXH để cho 3.700 hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 90 tỷ đồng; duy trì Quỹ hỗ trợ nông dân huyện với số tiền trên 493 triệu đồng. Đến nay, các mô hình sản xuất đều liên kết theo nhóm hộ (nhóm ít nhất là 4 hộ, nhóm đông nhất là 23 hộ), góp phần tăng thu nhập cho mỗi hộ 20 - 30 triệu đồng/năm và giúp địa phương giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi.

Theo Báo Gia Lai

Các tin bài khác