Thực hiện hiệu quả giảm nghèo bền vững

29/05/2020

Nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, giai đoạn 2016 - 2020, NHCSXH huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã hỗ trợ cho hơn 10.470 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn ưu đãi, với tổng số tiền hơn 337 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt hơn 350 tỷ đồng, với hơn 7.960 hộ còn dư nợ.

Theo Báo Kon Tum

Các tin bài khác