Hậu Giang tích cực công cuộc giảm nghèo bền vững

29/05/2020

Sáu năm qua, NHCSXH tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi cho 73.418 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, với tổng doanh số cho vay trên 1.600 tỷ đồng; đào tạo nghề trên 4.100 lao động thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Qua đó, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 10.088 hộ, chiếm tỷ lệ 4,98%

Theo Báo Hậu Giang

Các tin bài khác