Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế

18/08/2020

Trong 5 năm qua, Hội PN huyện Tiên Phước (Quảng Nam) đã nhận ủy thác của NHCSXH để cho hơn 3.800 hội viên vay vốn với tổng dư nợ hơn 171 tỷ đồng. Đồng thời, mở 8 lớp tập huấn khởi nghiệp cho 240 hội viên, trao phương tiện khởi nghiệp cho gần 30 hội viên với số tiền hơn 56 triệu đồng, giúp hơn 1.800 hội viên nghèo thông qua tư vấn kiến thức, định hướng phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, toàn huyện đã có 330 hộ hội viên thoát nghèo.

Theo Báo Quảng Nam

Các tin bài khác