Chiêm Hóa giúp người nghèo vươn lên

18/08/2020

Nhằm giúp hộ nghèo được vay vốn phát triển kinh tế, trong 5 năm qua, NHCSXH huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) đã giúp cho 7.602 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn 362 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm; cho vay hỗ trợ đời sống cho 3.253 hộ, với tổng số tiền là 69 tỷ đồng. Nhiều hộ nghèo được vay vốn phát triển kinh tế đã vươn lên thoát nghèo.

Theo Báo Tuyên Quang

Các tin bài khác