Xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương

10/09/2020

Thanh niên luôn là lực lượng xung kích, năng động, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới. 5 năm qua, để tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế, các cấp bộ đoàn tại tỉnh Thái Bình đã phát huy hiệu quả nguồn vốn vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm, chủ động phối hợp với NHCSXH triển khai nguồn vốn vay cho đoàn viên, thanh niên.

Theo Báo Thái Bình

Các tin bài khác