Đăk Xú về đích nông thôn mới

10/09/2020

Xác định việc nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống cho các hộ dân là một trong những tiêu chí khó đối với một xã biên giới, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) luôn đồng hành cùng người dân, nhất là bà con DTTS, tạo mọi điều kiện cho các hộ học hỏi lẫn nhau, khuyến khích cùng nhau thi đua lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến nay, các hộ DTTS, hộ nghèo, hộ cận nghèo đã tiếp cận vốn vay từ NHCSXH với dư nợ trên 55 tỷ đồng để trồng trọt, chăn nuôi phát triển kinh tế. 

Theo Báo Kon Tum

Các tin bài khác