Giúp thanh niên yếu thế mạnh dạn phát triển kinh tế

11/11/2020

Đến nay, Đoàn Thanh niên xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã nhận ủy thác của NHCSXH để cho 134 hội viên vay vốn với số tiền gần 4,1 tỷ đồng. Đồng thời, Đoàn Thanh niên xã thường xuyên đánh giá tình hình quản lý, sử dụng vốn vay và tạo việc làm cho thanh niên. Nhờ đó, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong ĐVTN, đặc biệt là trong vùng đồng bào DTTS ở xã Ka Đơn đang từng ngày được đẩy mạnh, khởi sắc.

Theo Báo Lâm Đồng

Các tin bài khác