Tuổi trẻ xã Hùng Sơn vượt khó phát triển kinh tế

10/09/2020

Xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Bắc Sơn, Hùng Tiến, Nật Sơn. Từ khi sáp nhập đến nay, Đoàn Thanh niên xã Hùng Sơn luôn đoàn kết để xây dựng, triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế. Song song với đó, công tác hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, kinh doanh cho đoàn viên thanh niên được quan tâm. Đoàn xã nhận ủy thác với NHCSXH trên 7 tỷ đồng cho đoàn viên thanh niên vay vốn, quản lý 8 Tổ tiết kiệm và vay vốn với 313 tổ viên; không có nợ quá hạn.

Theo Báo Hòa Bình

Các tin bài khác