Tường Hạ tập trung phát triển kinh tế

11/11/2020

Để giúp bà con đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi hiệu quả, các tổ chức chính trị - xã hội xã Tường Hạ, huyện Phù Yên (Sơn La) đã nhận ủy thác của NHCSXH huyện Phù Yên để cho trên 600 hộ vay vốn, với tổng dư nợ trên 12 tỷ đồng. Bên cạnh hỗ trợ vốn, xã đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và xây dựng những mô hình kinh tế phù hợp với địa phương để bà con áp dụng vào thực tế sản xuất của gia đình.

Theo Báo Sơn La

Các tin bài khác