“Chìa khóa” để nâng cao mức sống người dân

11/11/2020

Xác định công tác giảm nghèo là “chìa khóa” để nâng cao mức sống người dân, năm 2019, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) tập trung các giải pháp kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo. Từ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH, hơn 3.300 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo đã có điều kiện phát triển sản xuất, tổng dư nợ trên 80 tỷ đồng. Đa số hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, chủ động phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập gia đình.

Theo Báo Tiền Giang

Các tin bài khác