Đồng hành cùng hội viên

23/04/2021

Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội ND huyện Tiền Hải (Thái Bình) đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 113 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho trên 10.183 hội viên. Phối hợp chặt chẽ với NHCSXH để cho 5.438 hộ vay vốn với tổng số tiền đạt 157.645 triệu đồng.

Theo Báo Thái Bình

Các tin bài khác