LĐLĐ TP. Hà Nội tạo nguồn vốn cho hơn 1.800 hộ CNVCLĐ nghèo

03/03/2014

Từ nguồn vốn của Tổng LĐLĐVN, nguồn của UBND TP. Hà Nội phân bổ hằng năm, LĐLĐ thành phố phân bổ nguồn vốn vay cho các cấp Công đoàn trực thuộc. Đồng thời, chỉ đạo Công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện hướng dẫn các chủ dự án vay vốn đúng quy định, sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả và bảo toàn nguồn vốn.

Trong năm 2013, LĐLĐ TP. Hà Nội đã ra quyết định cho 177 dự án, tạo nguồn vốn cho 1.819 hộ CNVCLĐ nghèo vay - mỗi hộ được vay 20 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 2.311 lao động (trong đó, lao động nữ là 1.590 người). 

Theo Lao Động

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác