Đà Bắc: Năm 2014, phấn đấu đạt 100% kế hoạch dư nợ

28/02/2014

Trong năm 2014, NHCSXH huyện Đà Bắc (Hòa Bình) triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch dư nợ, nguồn vốn huy động tại địa phương do ngân hàng cấp trên giao; nợ quá hạn dưới 0,5%/tổng dư nợ; chỉ số phản ánh kết quả giải ngân, thu nợ, thu lãi tại điểm giao dịch xã đạt trên 80%; trên 90% Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tốt, khá, không có tổ yếu kém; thu lãi đạt 98% lãi phải thu, đảm bảo thu nhập của cán bộ công nhân viên chức theo mức khoán của NHCSXH Việt Nam. 

Theo Báo Hòa Bình

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác