Lạng Giang cho vay hơn 14 tỷ đồng phát triển kinh tế

06/12/2013

Thực hiện chính sách tín dụng đối với vùng khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số, NHCSXH huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa giải ngân hơn 14 tỷ đồng cho 640 hộ ở 3 xã: Hương Sơn, Quang Thịnh và Nghĩa Hưng vay phát triển kinh tế, bình quân dư nợ mỗi hộ 25 triệu đồng. Riêng các hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay để làm giếng nước, sửa chữa nhà ở với số tiền 5 triệu đồng/hộ. Qua kiểm tra cho thấy, việc vay vốn được NHCSXH huyện thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng; các hộ sử dụng vốn đúng mục đích.

Theo Báo Bắc Giang

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác