Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP. Cần Thơ

20/08/2013
(VBSP News) Đoàn kiểm tra, giám sát HĐQT NHCSXH do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy viên HĐQT NHCSXH làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP. Cần Thơ. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Lê Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP. Cần Thơ cùng các Sở, ban, ngành tại địa phương.

Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP. Cần Thơ 

Tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Văn Thuận - Giám đốc NHCSXH TP. Cần Thơ đã thay mặt Ban đại diện HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP. Cần Thơ và của chi nhánh NHCSXH trong 7 tháng đầu năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Theo đó, đến 31/7/2013, Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP. Cần Thơ đã thực hiện kiểm tra được 4 quận, huyện, 5 lượt xã, phường, 9 Tổ tiết kiệm và vay vốn và 41 hộ vay vốn; chỉ đạo NHCSXH TP. Cần Thơ phối hợp với chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng của Trung ương và địa phương giao, đặc biệt là triển khai thực hiện tốt cho vay hộ cận nghèo và Đề án củng cố nâng cao chất lượng hoạt động.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP. Cần Thơ. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới Ban đại diện HĐQT cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Các tổ chức hội, đoàn thể nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác nhận ủy thác và xem đó là nhiệm vụ chính trị của mình. Đối với NHCSXH TP. Cần Thơ tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng hoạt động, trong đó cần quan tâm đến công tác củng cố Tổ tiết kiệm và vay vốn theo hướng bền vững. Tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu và thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi.

Thay mặt Ban đại diện HĐQT NHCSXH TP. Cần Thơ, đồng chí Lê Hùng Dũngtiếp thu và ghi nhận những ý kiến của Đoàn công tác và sẽ cụ thể hóa trong việc chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH nói chung và hoạt động của chi nhánh nói riêng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013.

Lê Văn Hảo

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác