Hơn 85% hộ đồng bào DTTS tại tỉnh Đắk Nông được vay vốn ưu đãi

07/08/2018
(VBSP News) Đến nay, toàn tỉnh Đắk Nông có gần 68 nghìn hộ có dư nợ tại NHCSXH tỉnh, với tổng số tiền gần 2.400 tỷ đồng. Trong đó, 36.266 hộ đồng bào DTTS được vay vốn, chiếm hơn 85% số hộ đồng bào DTTS trong toàn tỉnh.
Dac Nong

Đồng bào DTTS tại tỉnh Đắk Nông được tiếp cận với vốn vay ưu đãi phát triển trồng cà phê

Thông qua việc triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, NHCSXH đã góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu trong vùng đồng bào DTTS như: giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, phát triển nguồn nhân lực…

Theo NHCSXH tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm 2018 đến nay, nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn gần 20 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách UBND tỉnh ủy thác 8 tỷ đồng, còn lại là ngân sách cấp huyện. Một số địa phương có nguồn vốn ủy thác cao như: Đắk R’lấp 1,5 tỷ đồng; Cư Jút 1,1 tỷ đồng; Krông Nô 1 tỷ đồng; Tuy Đức 1 tỷ đồng; Quỹ hỗ trợ HTX 1 tỷ đồng.

Tính đến nay, ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH đạt trên 102 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách cấp tỉnh trên 80 tỷ đồng, còn lại là ngân sách cấp huyện. Với nguồn vốn được ủy thác, có hàng chục nghìn hộ gia đình trên địa bàn được vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Huy động gần 60 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm qua Tổ tiết kiệm và vay vốn

Toàn tỉnh Đắk Nông hiện có 1.457 Tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở. Trong đó, có trên 98% số Tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia huy động tiền gửi tiết kiệm từ các thành viên, với dư nợ 60 tỷ đồng.

Hầu hết, các Tổ tiết kiệm và vay vốn đã tích cực vận động các thành viên trong tổ gửi tiết kiệm. Mức gửi tiết kiệm mỗi tháng tùy vào khả năng của các thành viên trong từng tổ. Thông qua hoạt động này, hệ thống Tổ tiết kiệm và vay vốn đã tạo lập được thói quen tiết kiệm trong cộng đồng người nghèo, từng bước tạo lập được nguồn vốn để khi đến hạn trả nợ cuối cùng giảm áp lực về nguồn tiền trả nợ cho các thành viên.

Mặt khác, với nguồn tiền huy động được, NHCSXH các cấp có thêm nguồn vốn quay vòng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn sản xuất cho các hộ nghèo, cũng như gia đình thuộc diện chính sách khác.

Áp dụng đồng bộ các giải pháp huy động vốn

Giám đốc NHCSXH tỉnh Đắk Nông Đào Thái Hòa cho biết, để đảm bảo nguồn vốn cho vay, ngoài nguồn vốn cân đối từ TW, ngân sách địa phương, đơn vị đang tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh huy động vốn tại các địa bàn.

Ngay từ đầu năm, trên tinh thần, chỉ tiêu huy động vốn được cấp trên giao, NHCSXH tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể đến từng NHCSXH cấp huyện.

Theo đó, hằng năm, NHCSXH các huyện trực thuộc tích cực triển khai, áp dụng đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh huy động vốn. Các đơn vị đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân trên địa bàn nói chung, các Tổ tiết kiệm và vay vốn nói riêng thông qua hệ thống các cơ quan truyền thông của tỉnh. Cùng với đó, thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ hằng tháng tại các xã, thị trấn, NHCSXH địa phương đã lồng ghép để tuyên truyền đến người dân.

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến cách thức gửi tiền tại các Điểm giao dịch xã và qua Tổ tiết kiệm và vay vốn; việc chuyển đến để gửi vào tài khoản tiền gửi; cách thức đăng ký mở tài khoản tiền gửi; lãi suất tiền gửi; phương thức ủy nhiệm thực hiện nghiệp vụ tiền gửi cho Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn… Việc triển khai hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm này không chỉ tạo ý thức tiết kiệm cho người dân, mà còn giúp ngân hàng đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ đến bà con, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nguồn tiền gửi trong dân sẽ được hòa chung vào dòng vốn ưu đãi của ngân hàng để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn vay.

Thời gian tới, cùng với đẩy mạnh huy động vốn thông qua Điểm giao dịch xã, NHCSXH tỉnh Đắk Nông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể, Ban giảm nghèo các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về việc thực hiện chủ trương huy động tiền gửi tiết kiệm trong nhân dân. Đối với những Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động chưa tốt, chưa đủ điều kiện triển khai huy động tiết kiệm thì ngân hàng tiếp tục chấn chỉnh, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Đơn vị lựa chọn người có khả năng quản lý làm Tổ trưởng để bảo đảm tất cả các Tổ tiết kiệm và vay vốn đều thực hiện được nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ viên.

Theo Lương Nguyên Cổng TTĐT Chính phủ

Các tin bài khác