Hội Phụ nữ xã Mậu Duệ giúp hội viên vay vốn

03/06/2013
(VBSP News) Là xã thuộc diện khó khăn của huyện Yên Minh, xã Mậu Duệ (Hà Giang) có 17 thôn bản với 1.138 hộ gồm 5.711 nhân khẩu; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 98%, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao 35,42%, hộ cận nghèo là 17,84% (theo chuẩn mới).

Được cấp ủy, chính quyền xã, Hội Phụ nữ huyện và NHCSXH giao nhiệm vụ ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại địa phương. Những ngày đầu triển khai thực hiện nhiệm vụ ủy thác, từ Ban Thường vụ Hội Phụ nữ xã đến các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý vốn, hướng dẫn chị em hội viên vay, sử dụng vốn vì mọi người đều chưa có kinh nghiệm. Trong khi đó, số người có nhu cầu vay nhiều, số vốn lại hạn chế, vì vậy chị em trong Tổ tiết kiệm và vay vốn rất khó khăn trong việc xét duyệt cho vay. Song nhờ có sự giám sát, quản lý, kiểm tra chặt chẽ của NHCSXH huyện và hội cấp trên cũng như quá trình được tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kinh nghiệm nên chị em trong các Tổ tiết kiệm và vay vốn đã triển khai các hoạt động trong quản lý vốn ngày càng hiệu quả hơn. Mặc dù, đời sống của nhiều hội viên còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các hộ vay đều chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của ngân hàng cũng như của các cấp hội. Với sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý vốn vay, đến hết năm 2012, Hội Phụ nữ xã đã quản lý 14 Tổ tiết kiệm và vay vốn trong đó: có 6 tổ hoạt động tốt, 8 tổ hoạt động khá; không có tổ trung bình, yếu kém, với dư nợ nhận ủy thác là 13.463 triệu đồng, với 543 hộ còn dư nợ, bình quân 24,8 triệu đồng/hộ. Trong suốt những năm qua, năm nào Hội Phụ nữ xã Mậu Duệ cũng được NHCSXH, Hội Phụ nữ tỉnh, huyện đánh giá cao trong công tác điều hành, quản lý vốn. Có được kết quả trên, Hội Phụ nữ xã thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hộ vay, rà soát trước khi cho vay, cho vay đúng đối tượng. Hàng năm có sơ kết, tổng kết nêu gương những cá nhân làm kinh tế giỏi và khen thưởng kịp thời.

Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH, nhiều hộ gia đình hội viên phụ nữ của xã đã có thêm điều kiện đầu tư vốn thực hiện có hiệu quả các phương án sản xuất, kinh doanh; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm… tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Trong nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn xã ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương hội viên điển hình vay vốn NHCSXH và làm kinh tế giỏi, mỗi năm có thu nhập từ vài chục triệu đồng. Hộ khá, giàu của xã những năm gần đây tăng mạnh, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm hàng năm từ 5,5 - 6%.

Có được những kết quả trên, ngoài sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chỉ đạo, phối hợp tích cực kịp thời của NHCSXH và hội cấp trên trong việc thực hiện ủy thác vay vốn. Có thể khẳng định Hội Phụ nữ xã Mậu Duệ và chị em các Tổ tiết kiệm và vay vốn đã đóng góp một phần đáng kể của mình tham gia vào thực hiện đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân trong xã nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng.

Phạm Mạnh Hùng

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác