Hội đồng khoa học NHCSXH nghiệm thu đề tài: “Hoàn thiện chương trình đào tạo cán bộ NHCSXH”

23/12/2013
(VBSP News) Hội đồng khoa học NHCSXH vừa tổ chức đánh giá và nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung ương năm 2013: “Hoàn thiện chương trình đào tạo cán bộ NHCSXH” do TS. Trần Hữu Ý - Giám đốc Trung tâm Đào tạo NHCSXH làm Chủ nhiệm đề tài.
HOi dong khoa hoc NHCSXH...jpg

Chủ tịch Hội đồng khoa học chúc mừng Chủ nhiệm đề tài

Tham dự buổi nghiệm thu đề tài có các đồng chí: Dương Quyết Thắng, Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; Phạm Hoài Bắc - Giám đốc trường Đào tạo cán bộ NHN­N&PTNT Việt Nam cùng các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu đề tài và thành viên nhóm nghiên cứu.

Hoi dong khoa hoc NHCSXH2...jpg

Đề tài “Hoàn thiện chương trình đào tạo cán bộ NHCSXH” được nghiên cứu trên cơ sở lý luận chung về xây dựng chương trình đào tạo, làm rõ tầm quan trọng của việc xây dựng khung chương trình đào tạo cán bộ. Đồng thời, phân tích thực trạng xây dựng chương trình đào tạo cán bộ, đánh giá mặt được, những hạn chế, nguyên nhân của chương trình đào tạo qua các năm; từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chương trình đào tạo cho đối tượng cán bộ NHCSXH.

Nhận xét và đặt câu hỏi cho nhóm nghiêm cứu đề tài, các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu đều tập trung vào những vấn đề cần bổ sung nghiên cứu trong nội dung đề tài như: Sơ đồ hoá quy trình xây dựng chương trình đào tạo giúp người đọc dễ dàng theo dõi; rút ra bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng chương trình đào tạo cán bộ từ các ngân hàng như: NHN­N&PTNT và Ngân hàng Phát triển Việt Nam; hoàn thiện khung chương trình đào tạo cho tất cả các vị trí công việc của cán bộ trong toàn hệ thống NHCSXH, chuẩn công tác kiểm định tự đánh giá chất lượng đào tạo…

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, đồng chí Dương Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả của nhóm nghiên cứu. Đồng chí cũng yêu cầu nhóm nghiên cứu cần bổ sung, hoàn thiện những tồn tại, hạn chế của đề tài. Tiếp thu những ý kiến phản biện để nội dung đề tài được đầy đủ và hoàn chỉnh hơn.

Đề tài đã được Hội đồng Khoa học NHCSXH nhất trí đánh giá, xếp loại Giỏi.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác