NHCSXH huyện Bắc Sơn hoàn thành gần 100% kế hoạch

16/12/2013
(VBSP News) Tuy hoạt động trên một địa bàn miền núi rộng lớn, giao thông đi lại khó khăn, số lượng cán bộ biên chế chỉ có 9 người nhưng với sự nỗ lực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, tính đến 30/11/2013, tập thể cán bộ, viên chức NHCSXH huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) đã hoàn thành gần 100% kế hoạch năm 2013.
NHCSXH tỉnh Lạng Sơn cho hộ nghèo vay vốn

NHCSXH tỉnh Lạng Sơn cho hộ nghèo vay vốn
                                                                                                                                                      Ảnh: Tư liệu

Năm 2013, NHCSXH huyện Bắc Sơn được giao nhiệm vụ thực hiện nguồn vốn tăng thêm là 14,5 tỷ đồng, trong đó: chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo là chủ yếu, chiếm 12,4 tỷ đồng. Để hoàn thành công tác cho vay, ngay từ đầu năm, NHCSXH huyện đã phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể tập trung việc tuyên truyền, thực hiện dịch vụ uỷ thác cho vay, nhất là đối với nguồn vốn cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, ngân hàng đã chủ động rà soát, bổ sung và nắm chắc danh sách hộ cận nghèo, hộ nghèo ở từng xã/thị trấn, phát huy vai trò của các Tổ tiết kiệm và vay vốn ở các thôn, bản để hướng dẫn, vận động có trọng tâm, trọng điểm, giải ngân kịp thời, sát với nhu cầu thực tiễn. Nhờ vậy, mặc dù là một chính sách mới ban hành nhưng chương trình cho vay hộ cận nghèo đã giải ngân xong sớm so với kế hoạch. Hiện tại, dư nợ cho vay đạt 7,4 tỷ đồng với 249 hộ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Bên cạnh công tác tuyên truyền và chuyển tải nguồn vốn về đúng địa chỉ các đối tượng được thụ hưởng, NHCSXH huyện Bắc Sơn còn quan tâm đến công tác củng cố, kiện toàn các Tổ tiết kiệm và vay vốn. Biện pháp để kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn là rà soát, đánh giá thực chất hoạt động của các tổ, tiến hành tập huấn nghiệp vụ… Đối với những Tổ trưởng còn yếu năng lực và trách nhiệm, ngân hàng phối hợp với các hội, đoàn thể tiến hành bầu chọn, thay đổi Tổ trưởng mới, củng cố lại Ban quản lý tổ. Thời gian qua, huyện Bắc Sơn đã kiện toàn 276 Tổ tiết kiệm và vay vốn bằng 100% số Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn. Sau kiện toàn, chất lượng hoạt động của tổ đạt loại khá, tốt được nâng lên, chỉ còn 2,1% số tổ loại trung bình, không có tổ yếu kém.

Ông Phan Anh Thắng - Giám đốc NHCSXH huyện Bắc Sơn thông báo: nhằm nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, chúng tôi còn chú trọng xây dựng mô hình kiểu mẫu (mô hình này dựa theo các tiêu chí của NHCSXH tỉnh quy định về dư nợ, nợ quá hạn, hiệu quả sử dụng vốn…) Nếu như năm 2012, huyện chỉ mới xây dựng mô hình điểm ở xã Chiến Thắng với 22 Tổ tiết kiệm và vay vốn kiểu mẫu thì năm nay, toàn huyện đã xây dựng được 44 Tổ tiết kiệm và vay vốn kiểu mẫu ở 3 xã Vũ Sơn, Vũ Lễ và Đồng Ý. Trong quá trình thực hiện các chương trình tín dụng, chúng tôi cũng đã thường xuyên kiểm tra tình hình vay vốn, sử dụng vốn ưu đãi ở hầu hết các xã, thị trấn và hộ vay. Do vậy, đã tham mưu cho UBND và Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện có văn bản đôn đốc, xử lý kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong công tác tín dụng chính sách ở cơ sở.

Nhờ những biện pháp đồng bộ, tích cực đó mà hoạt động tín dụng trên địa bàn huyện miền núi cao Bắc Sơn có những chuyển biến tích cực. Doanh số cho vay mới 11 tháng năm 2013 đạt trên 53 tỷ đồng, góp phần nâng tổng dư nợ tín dụng ưu đãi tại NHCSXH huyện Bắc Sơn lên 211 tỷ đồng, đạt gần 100% chỉ tiêu kế hoạch, với hơn 10.000 khách hàng vay vốn. Bên cạnh công tác cho vay, công tác thu nợ cũng đạt cao, thu nợ đến hạn chiếm gần 90%, thu lãi đạt 99%; đặc biệt nợ quá hạn giảm được 80 triệu đồng so với đầu năm 2013. Với kết quả như vậy, NHCSXH huyện Bắc Sơn đang là đơn vị dẫn đầu của tỉnh Lạng Sơn trong cuộc hành trình đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi về với bản, làng vì an sinh xã hội.

Minh Quốc

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác