Hội CCB thị trấn Thịnh Long giúp hội viên phát triển kinh tế

06/12/2013

Những năm qua, phong trào “CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững” đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống cho hội viên. Trong 5 năm qua, Hội CCB đã huy động được trên 4,624 tỷ đồng thông qua các kênh của NHCSXH, các tổ chức tín dụng, cho 167 lượt hội viên vay… Thông qua phong trào, nhiều hội viên đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn xuống còn 1,9%.

Theo Báo Nam Định

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác