Họat động tín dụng chính sách của NHCSXH tỉnh Hải Dương năm 2014 đạt kết quả nổi bật, toàn diện

06/02/2015
(VBSP News) Năm 2014, NHCSXH tỉnh Hải Dương là đơn vị dẫn đầu toàn hệ thống trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác. Trao đổi với chúng tôi, Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Sơn khẳng định: “Sự quan tâm chỉ đạo của HĐQT; Ban Tổng Giám đốc NHCSXH, sự chủ động trong công tác tham mưu cùng nỗ lực làm việc của đội ngũ cán bộ đã góp phần quan trọng làm nên kết quả họat động năm 2014. Theo đó, tạo sơ sở vững chắc để năm 2015, các mặt công tác của chi nhánh tiếp tục phấn đấu đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra...”.
Nguồn vốn ưu đãi đã đến kịp thời bà con nông dân tỉnh Hải Dương

Nguồn vốn ưu đãi đã đến kịp thời với bà con nông dân tỉnh Hải Dương

Ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, một trong những điểm sáng trong năm 2014 là NHCSXH tỉnh Hải Dương đã thực hiện chỉ tiêu huy động vốn được Trung ương cấp bù lãi suất vượt tới 148% kế hoạch được giao. Tổng nguồn vốn hoạt động đến hết  năm 2014 đạt hơn 2.384 tỷ đồng, tăng so với năm 2013 là 7,352 tỷ đồng. Tuy nguồn vốn nhận từ Trung ương giảm 57,487 tỷ đồng (2,5%) so với năm 2013 nhưng nguồn huy động tại chỗ; huy động qua Tổ tiết kiệm và vay vốn; nguồn ủy thác đầu tư của ngân sách lại có bước tăng đáng kể. Theo đó, nguồn huy động của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đạt 79,309 tỷ đồng, tăng 50,667 tỷ đồng so với năm trước và đạt tới 228,9% kế hoạch giao; nguồn huy động qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 63,374 tỷ đồng, tăng 11,072 tỷ đồng so với năm 2013, hoàn thành và vượt 103% kế hoạch giao; nguồn ủy thác đầu tư của ngân sách (chủ yếu ngân sách tỉnh) đạt 27,075 tỷ đồng, tăng 12,9% tương đương 3,1 tỷ đồng so với năm 2013…

Trong năm qua, chi nhánh tiếp tục phối hợp hiệu quả với 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện nhiều giải pháp nhằm tổ chức triển khai tốt các chương trình tín dụng ưu đãi. Trọng tâm của họat động phối hợp vẫn là củng cố, nâng cao chất lượng họat động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn thông qua công tác đánh giá, phân loại Tổ tiết kiệm và vay vốn, tập huấn nghiệp vụ, giao ban định kỳ, hướng dẫn lưu trữ, sắp xếp hồ sơ. Đến nay, chi nhánh đã xây dựng, củng cố được 4.021 Tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó, tổ đạt loại tốt chiếm tới 84,7%, tổ trung bình chỉ còn 0,1%, không có tổ yếu kém…

Ông có thể chia sẻ thêm về một số kết quả nội bật trong họat động tín dụng chính sách của chi nhánh trong năm qua?

Năm 2014, toàn chi nhánh đã quan tâm, tăng cường và làm tốt công tác huy động vốn. Đối với huy động vốn qua Tổ tiết kiệm và vay vốn, một số đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao từ sớm như Hội sở tỉnh, huyện Nam Sách, Tứ Kỳ. Chi nhánh đã có nhiều nỗ lực, thường xuyên chủ động tham mưu với Ban đại diện HĐQT, đề nghị UBND tỉnh bổ sung vốn từ ngân sách tỉnh và chỉ đạo việc trích chuyển nguồn vốn từ ngân sách huyện. NHCSXH các huyện cũng chủ động, tích cực báo cáo, đề xuất với huyện ủy, HĐND và UBND huyện về vấn đề bổ sung nguồn vốn từ ngân sách. Tuy kết quả bước đầu còn khiêm tốn nhưng là dấu hiệu đáng mừng, là cơ sở để các đơn vị tiếp tục tham mưu, đề xuất cho các năm tiếp theo.

Chất lượng tín dụng chính sách thông qua NHCSXH tỉnh Hải Dương trong năm qua tiếp tục được nâng cao. Theo đó, trong tổng dư nợ gần 2.345 tỷ đồng thì nợ quá hạn chỉ còn 1,839 tỷ đồng với tỷ lệ 0,08%. Toàn tỉnh có tới 186/265 xã không có nợ quá hạn, trong đó riêng huyện Nam Sách không có nợ quá hạn. Trong năm 2014, doanh số thu hồi nợ vốn tín dụng chính sách tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, trong năm qua đã thu nợ đạt 709,721 tỷ đồng, tăng 1,178 tỷ đồng so với năm 2013. Các chương trình có doanh số thu nợ lớn như chương trình cho vay HSSV; cho vay hộ nghèo; cho vay NS&VSMTNT…

Bên cạnh việc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, trong năm 2014, NHCSXH tỉnh Hải Dương còn nỗ lực, tập trung thực hiện tốt các mặt công tác khác như kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng; tin học hóa; thi đua khen thưởng…

Nguyên nhân nào khiến dư nợ Chương trình tín dụng HSSV trên địa bàn tỉnh giảm mạnh cũng như việc thu hồi nợ đến hạn của chương trình này rất tốt trong năm qua, thưa ông?

Dư nợ Chương trình tín dụng HSSV trên địa bàn tỉnh Hải Dương giảm mạnh trong năm 2014. Theo đó, đến hết năm 2014 dư nợ tín dụng của chương trình này đạt hơn 574 tỷ đồng, giảm tới 232 tỷ đồng so với năm 2013. Nguyên nhân của việc dư nợ Chương trình tín dụng HSSV giảm mạnh là bởi trong năm qua, Hội sở tỉnh cũng như các đơn vị đã tích cực trong việc thu hồi nợ đến hạn theo phân kỳ, nợ đến hạn kỳ cuối. Tổng doanh số thu nợ đến hạn của Chương trình tín dụng HSSV tại chi nhánh Hải Dương trong năm 2014 đạt tới 311,874 tỷ đồng. Do có chính sách phù hợp và công tác tuyên truyền được tăng cường nên nhiều hộ khách hàng tự nguyện trả nợ trước hạn để được hưởng chính sách giảm lãi tiền vay. Một nguyên nhân khác khiến dư nợ của chương trình này giảm là nhu cầu của đối tượng thụ hưởng ngày càng giảm…

Ông có thể chia sẻ những giải pháp để NHCSXH tỉnh Hải Dương đạt được những kết quả tích cực, nổi bật và toàn diện trong năm họat động năm 2014?

Để đạt được kết quả đó là do chi nhánh đã tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm như tăng cường công tác tham mưu với UBND, Ban đại diện HĐQT; quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc; sự phối hợp có hiệu quả với các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy tinh thần hăng say lao động của tập thể cán bộ, nhân viên và quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền.

Bên cạnh tham mưu với cấp ủy, chính quyền về bổ sung nguồn vốn từ ngân sách, chi nhánh còn chủ động, tích cực báo cáo kết quả họat động để cấp ủy, chính quyền đánh giá đúng về hiệu quả các chương trình tín dụng đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua đó để tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với họat động tín dụng chính sách. Đối với Ban Giám đốc, những chủ trương lớn, chi nhánh đều thành lập Ban chỉ đạo để thường xuyên khảo sát từ cơ sở, kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình triển khai, khó khăn, vướng mắc nảy sinh rồi từ đó kịp thời đề xuất phương án giải quyết, đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm…

Nhân tố con người là quan trọng, góp phần quyết định sự thành công của hoạt động tín dụng chính sách. Bám sát sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc, NHCSXH tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị người lao động để thống nhất ý chí tập thể; đồng thời khích lệ, động viên tinh nhần cán bộ, nhân viên. Chi nhánh đã phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức gặp mặt gia đình cán bộ, nhân viên toàn chi nhánh, chia sẻ những khó khăn, vất vả do công việc của NHCSXH có tính đặc thù để người thân, nhất là người vợ, chồng tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về công tác tổ chức cán bộ, những năm qua chi nhánh luôn bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường; tăng cường cán bộ có năng lực cho những đơn vị còn có một số mặt yếu kém. Việc khen thưởng, kỷ luật được chi nhánh thực hiện nghiêm túc theo hướng vừa khích lệ, động viên, vừa giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên. Chính nhờ làm tốt công tác tổ chức cán bộ nên năm 2014 là năm ghi nhận sự hăng hái, nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi của tập thể cán bộ, nhân viên toàn chi nhánh.

Phương Đông

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác