Hiệu quả từ phối hợp ủy thác vay vốn

20/05/2013
(VBSP News) Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Văn Yên (Yên Bái) có bước phát triển khá, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Kết quả đó có sự góp phần không nhỏ của chương trình phối hợp giữa NHCSXH với Hội Phụ nữ huyện về ủy thác vay vốn.

 Untitled-1

Chương trình phối hợp đã phát huy hiệu quả thiết thực, giúp hội viên phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, xóa nghèo; động viên HSSV, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham gia học tập tại các trường trung học, cao đẳng, đại học, nâng cao trình độ và tạo nguồn cán bộ cho địa phương.

Căn cứ chương trình hoạt động thực tế, hàng năm, Hội Phụ nữ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác gắn với triển khai thực hiện nguồn vốn vay ủy thác, đến nay tổng dư nợ trên 94 tỷ đồng, trong đó: tỷ lệ nợ quá hạn dưới 1%. Hội phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện để tổng hợp, đánh giá tiến độ, kết quả triển khai vốn vay cho các đối tượng, tiếp cận các văn bản mới để kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách có liên quan đến chính sách tín dụng ưu đãi tới hội viên và nhân dân.

Đồng thời, hội phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể kiện toàn các Tổ tiết kiệm và vay vốn phù hợp với tình hình thực tế. Hiện trên địa bàn huyện đã thành lập được 234 Tổ tiết kiệm và vay vốn phụ nữ đi vào hoạt động có hiệu quả. Điển hình như Tổ tiết kiệm và vay vốn ở các xã: Viễn Sơn, Đại Phác, Yên Phú, thị trấn Mậu A…

Thực hiện quy chế hoạt động, hội định kỳ thành lập đoàn kiểm tra công tác hội gắn với kiểm tra chương trình vay vốn tại các xã, chi hội phụ nữ, Tổ tiết kiệm và vay vốn trong đó: chú trọng kiểm tra quá trình triển khai vốn vay; bình xét công khai, khách quan, dân chủ; họp Tổ tiết kiệm vay vốn hàng tháng thu lãi, nhắc nhở các hộ, các khoản vay sắp đến hạn trả để có kế hoạch thanh toán đúng kỳ hạn; chia sẻ kinh nghiệm sử dụng nguồn vốn có hiệu quả…

Đồng thời, qua đó nắm bắt kịp thời những thuận lợi, khó khăn của từng hộ vay vốn, có định hướng điều chỉnh những vướng mắc cũng như xử lý nghiêm trường hợp không chấp hành, vi phạm quy chế hoặc sử dụng nguồn vốn không đúng mục đích, không hiệu quả… Vì vậy, tỷ lệ nợ quá hạn không nhiều, không có tình trạng chiếm dụng, xâm tiêu vốn.

Từ những chương trình vay vốn ưu đãi của Chính phủ qua ủy thác đã góp phần thúc đẩy phong trào của hội, tạo mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức hội với hội viên; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên sâu sát hơn và giám sát việc thực thi chính sách ở địa phương; đặc biệt là giúp đỡ đối tượng nghèo, khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Cùng với nguồn vốn vay, hội thực hiện tốt cuộc vận động giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ xóa nghèo. Kết quả đã có 173 chị thuộc gia đình hội viên nghèo, đơn thân, tàn tật được giúp đỡ với tổng số tiền 382 triệu đồng, trờn 56 tấn thóc, 348 con lợn giống, 2.344 ngày công lao động.

Hội Phụ nữ huyện Văn Yên xác định tiếp tục phối hợp tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền các chính sách ưu đãi cho vay vốn đồng thời rút kinh nghiệm để tổ chức giám sát hiệu quả nguồn vốn vay, hạn chế thấp nhất tình trạng số hộ nợ đọng vốn để chương trình phối hợp ngày càng phát huy hiệu quả.

Theo Báo Yên Bái

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác