Hiệu quả kinh tế từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH

07/06/2013
(Cổng TTĐT tỉnh Trà Vinh) Ngũ Lạc là một xã nghèo, vùng sâu của huyện Duyên Hải (Trà Vinh) có diện tích tự nhiên 300.096ha với 10 ấp, dân số 17.848 nhân khẩu, trong đó người dân tộc Khmer chiếm 64% dân số toàn xã...
Nông dân tại xã Ngũ Lạc phát triển nghề trong rau

Nông dân tại xã Ngũ Lạc phát triển nghề trong rau

Trong những năm qua, được Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ chung cho hộ nghèo như: cây, con giống, phân bón, khoa học kỹ thuật gắn với việc thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt NHCSXH huyện Duyên Hải là một trong những đơn vị luôn đồng hành cùng người nghèo trong việc hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi suất ưu đãi để sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt mua bán nhỏ, xây dựng nhà ở, hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo có tiền trang trải chi phí học tập, giải quyết việc làm, xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… từ đó, góp phần không nhỏ trong việc giảm nghèo trên địa bàn.

Thông qua các nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH huyện Duyên Hải theo Quyết định 167 và Quyết định 74 của Chính phủ về hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và các chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi từ ngân hàng, đến nay toàn xã có hơn 80% hộ nghèo và hộ chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn cụ thể: Hội Nông dân xã Ngũ Lạc thành lập được 19 Tổ tiết kiệm vay vốn, dư nợ là 8,187 tỷ đồng; Hội Phụ nữ có 23 tổ, dư nợ 8,025 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh 8 tổ, dư nợ 1,977 tỷ đồng; Đoàn Thanh niên có 13 tổ với tổng dư nợ 5,189 tỷ đồngcùng với việc kiện toàn, củng cố thiết lập các Tổ tiết kiệmvay vốn, thông qua các hội, đoàn thể, phối hợp với NHCSXH huyện, cán bộ khuyến nông, khuyến ngư chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm đến từng đối tượng có nhu cầu hay hướng dẫn hộ nghèo cách làm ăn, giúp cho việc sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả.

Từ nguồn vốn cho vay ưu đãi hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhiều năm qua tập hợp quần chúng vào các tổ chức hội, đoàn thể đạt hơn 80% tổng dân số ở trong độ tuổi. Hiện toàn xã có 27 tổ kinh tế hợp tác với 666 thành viên, điển hình một số mô hình tổ kinh tế hợp tác sản xuất có hiệu quả, nhờ được sự hỗ trợ nguồn vốn vay của NHCSXH huyện Duyên Hải, bước đầu mang lại hiệu quả khá cao, từ đó hộ nghèo hàng năm đều giảm đáng kể, hộ khá giàu tăng lên, cụ thể năm 2012 tỷ lệ hộ nghèo giảm 11,9%, cận nghèo giảm 2,5%…

Tuy nhiên, để có được nguồn vốn tín dựng ưu đãi từ NHCSXH huyện Duyên Hải trong năm 2013 và những năm tiếp theo, trước hết NHCSXH huyện phải xem xét tăng nguồn vốn để tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn vay chính sách ưu đãi để chí thú làm ăn. Ban giảm nghèo của xã cùng các đoàn thể nhận ủy thác tăng cường hơn nữa trong việc phối hợp với ngân hàng thực hiện nghiêm túc quy trình cho vay bằng nguồn vốn ưu đãi, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, sử dụng đồng vốn đúng mục đích mang lại hiệu quả sản xuất của từng hộ gia đình góp phần giảm nghèo tại địa phương.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Trà Vinh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác