Hiệu quả chương trình cho vay NS&VSMTNT

09/04/2021
(VBSP News) Nguồn vốn từ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của NHCSXH, đã giúp hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) có điều kiện cải tạo, nâng cấp, xây mới công trình cấp nước sạch, công trình vệ sinh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, gìn giữ và bảo vệ môi trường nông thôn.
vinh phuc

Từ nguồn vốn của NHCSXH, hộ bà Lê Thị Thịnh ở xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường đã đầu tư xây mới công trình vệ sinh và lắp đặt hệ thống nước sạch

Bà Lê Thị Thịnh ở thôn Ngọc Động, xã Bình Dương chia sẻ: Dù biết chất lượng nước giếng khơi bị ô nhiễm từ hệ thống nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi… Song, điều kiện kinh tế khó khăn, nên nhiều năm qua, gia đình vẫn phải dùng để sinh hoạt hằng ngày. Năm 2019, được NHCSXH huyện Vĩnh Tường cho vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, gia đình bà Thịnh đã đầu tư lắp đặt đấu nối hệ thống nước sạch và xây dựng công trình vệ sinh. Điều này không chỉ tạo sự an tâm, mà chất lượng cuộc sống của gia đình được cải thiện rõ rệt.
Hộ bà Lê Thị Thịnh chỉ là một trong hàng nghìn hộ dân của xã Bình Dương nói riêng và huyện Vĩnh Tường nói chung được thụ hưởng nguồn vốn chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do NHCSXH huyện triển khai thực hiện. Nguồn vốn đã giúp các hộ dân có điều kiện cải tạo, nâng cấp, xây mới công trình vệ sinh, công trình cấp nước sạch…
Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Dương Lê Văn Hợp cho biết: Thông qua Hội Nông dân, hơn 300 hộ trong xã đã tiếp cận được với nguồn vốn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để có điều kiện cải thiện nguồn nước sạch dùng cho sinh hoạt. Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được triển khai thời gian qua đã góp phần nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và công trình vệ sinh đảm bảo môi trường.
Đồng thời, làm thay đổi nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch, đảm bảo vệ sinh môi trường trong sinh hoạt hằng ngày, hình thành nếp sống văn hóa, văn minh, nâng cao ý thức gìn giữ và bảo vệ môi trường địa phương. Đến nay, gần 100% hộ dân xã Bình Dương được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh.
Tuy nhiên, với mức vay 10 triệu đồng/công trình nước sạch và vệ sinh môi trường (tối đa 20 triệu đồng/công trình) thì chưa đáp ứng được chi phí xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh đạt chuẩn. Thời gian tới, các cấp, ngành NHCSXH kiến nghị, đề xuất Chính phủ tiếp tục nâng mức vay, tạo điều kiện khuyến khích người dân xây dựng và được sử dụng các công trình nước sạch.
Được biết, thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, từ năm 2006 đến nay, NHCSXH huyện Vĩnh Tường đã triển khai chương trình cho vay đến các xã trên địa bàn. Đến hết tháng 3/2021, dư nợ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của NHCSXH huyện đạt hơn 144 tỷ đồng, với hơn 9.000 hộ vay vốn. Riêng 3 tháng đầu năm 2021, đã có 520 hộ vay vốn theo chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với tổng số tiền đạt hơn 10 tỷ đồng.
Để nguồn vốn cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, NHCSXH huyện đã phối hợp với các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác làm tốt công tác tuyên truyền, rà soát, thẩm định, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận vốn vay; tư vấn các hộ vay vốn sử dụng, xây dựng các công trình: Bể chứa nước, lọc nước, nhà tắm, nhà vệ sinh tự hoại…
Giám đốc NHCSXH huyện Vĩnh Tường Vũ Thị Hồng Khuyên khẳng định: Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là chủ trương đúng đắn, mang tính nhân văn của Đảng, Nhà nước; kịp thời đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu bức thiết của người dân về nước sạch dùng sinh hoạt, nhất là đối với các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách phát triển kinh tế, xây dựng, cải tạo công trình nước sạch, vệ sinh…; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn.

Bài và ảnh Trần Tỉnh

Các tin bài khác