Hà Tĩnh dành 30 tỷ đồng cho vay hộ mới thoát nghèo

05/09/2015
(VBSP News) Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo giao cho NHCSXH triển khai thực hiện sẽ có hiệu lực từ ngày 05/9/2015. Đây được coi là động lực tiếp sức cho hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất, kinh doanh, thoát nghèo bền vững. Nhóm phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Văn Minh - Giám đốc NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh về chính sách mới này.
Quyết định được ban hành nhằm mục tiêu hỗ trợ các hộ đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo có nguồn vốn sản xuất, kinh doanh ổn định để thoát nghèo một cách bền vững

Quyết định được ban hành nhằm mục tiêu hỗ trợ các hộ đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo có nguồn vốn sản xuất, kinh doanh ổn định để thoát nghèo một cách bền vững

Phóng viên: Thưa ông, nhiều năm qua, chương trình tín dụng ưu đãi đã đồng hành với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Còn theo Quyết định mới này, đối tượng vay đã mở rộng đến với hộ thoát nghèo?

Trả lời: Hiện nay, có nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được vay vốn tại NHCSXH để phát triển sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên, thực tế giá trị lợi nhuận sản phẩm của hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa đủ để hộ vay có thể thoát nghèo bền vững hay vươn lên làm giàu mà nguy cơ tái nghèo, cận nghèo rất cao do biến động của giá cả thị trường, điều kiện sinh hoạt chung của toàn xã hội. Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cho vay hộ mới thoát nghèo được ban hành là nhằm hỗ trợ các hộ đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo có nguồn vốn sản xuất, kinh doanh ổn định để thoát nghèo một cách bền vững.

Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg đã mở rộng thêm đối tượng được vay vốn tín dụng ưu đãi, tuy nhiên, không phải là đối với tất cả các hộ thoát nghèo mà chỉ áp dụng đối với các hộ mới thoát nghèo. Đây là những gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo qua điều tra, rà soát hàng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành, được UBND cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm.

Mức cho vay do NHCSXH và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay cùng loại phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ. Lãi suất cho vay áp dụng đối với hộ mới thoát nghèo bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ.

Thời hạn cho vay do NHCSXH và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 5 năm. Việc gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn đối với các khoản nợ của hộ mới thoát nghèo được thực hiện như đối với hộ nghèo theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Phóng viên: Ông có thể cho biết, chi nhánh đã chuẩn bị công tác cho vay đến đâu?

Trả lời: Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp, rà soát danh sách hộ mới thoát nghèo theo từng năm (kể từ năm 2012 trở lại đây và các năm tiếp theo) để làm cơ sở trình UBND huyện phê duyệt. NHCSXH căn cứ danh sách của UBND huyện để làm cơ sở đối chiếu, phê duyệt cho vay. Cùng đó, đơn vị cáo cáo Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện, thị xã về cơ chế chính sách mới, tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp triển khai rà soát, xác nhận đối tượng, hoàn thiện hồ sơ giải ngân nguồn vốn kịp thời. Chi nhánh cũng đã tổ chức tập huấn chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến tất cả các cán bộ NHCSXH; phối hợp tập huấn cơ chế nghiệp vụ, hướng dẫn quy trình cho vay đến các hội nhận ủy thác cấp xã, tổ tiết kiệm và vay vốn.

Về nguồn vốn, chi nhánh đã chủ động trình NHCSXH TW và được phân bổ 30 tỷ đồng sẵn sàng cho vay từ nay đến hết năm 2015. Trong các năm tiếp theo, chi nhánh sẽ tiếp tục phối hợp, khảo sát nhu cầu vay vốn của hộ mới thoát nghèo để đề nghị bổ sung nguồn vốn, đáp ứng tối đa nhu cầu của nhân dân.

NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đã và đang phối hợp với chính quyền, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, các Tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức bình xét cho vay, lập danh sách xác nhận cho vay, hoàn thiện hồ sơ giải ngân kịp thời nguồn vốn trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Bài và ảnh Mai Thủy

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác