Giải ngân hơn 163 tỉ đồng cho người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

16/08/2021
(VBSP News) Về tiến độ triển khai hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 14.8.2021, hệ thống NHCSXH đã phê duyệt 274 hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động với số tiền hơn 170,2 tỉ đồng để trả lương cho 48.861 lượt người lao động.
Picture1

NHCSXH triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ

Tổng số tiền NHCSXH đến thời điểm này đã giải ngân 163,9 tỉ đồng cho 262 người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 46.935 lượt người lao động. Bắc Giang vẫn là địa phương cho vay cao nhất, với 90,2 tỉ đồng cho 48 người sử dụng lao động với 26.600 người lao động.

Hiện, NHCSXH cũng đang tích cực giải ngân cho người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất tại các tỉnh, thành phố theo hồ sơ đề nghị vay vốn đã phê duyệt. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

PV

Các tin bài khác