Bắc Giang hỗ trợ doanh nghiệp trả lương ngừng việc cho người lao động (VOV1 - 12/8/2021)