Hàng vạn người lao động được nhận lương từ nguồn NHCSXH (VGP - 12/8/2021)