Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương (VNews - 6h00 - 15/8/2021)