Giải ngân 1,2 tỷ đồng vốn giải quyết việc làm cho người dân xã Trà Bình

04/04/2022
(VBSP News) Vừa qua, tại Điểm giao dịch xã Trà Bình, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) đã tiến hành giải ngân 1,2 tỷ đồng từ nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn xã Trà Bình.

tra bong

Đợt này, xã Trà Bình có 30 hộ vay vốn, trung bình mỗi hộ vay từ 40 - 50 triệu đồng. Vốn cho vay để giải quyết việc làm thuộc Chương trình hỗ trợ việc làm và duy trì  mở rộng việc làm. Cuối năm 2018, xã Trà Bình về đích nông thôn mới nên người dân không còn được vay vốn theo chương trình vay vốn cho hộ SXKD tại vùng khó khăn. Để tạo điều kiện cho người dân có vốn tiếp tục mở rộng sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, giữ vững và nâng cao chuẩn nông thôn mới, thời gian qua, huyện Trà Bồng đã ưu tiên bố trí các nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm cho người dân xã Trà Bình vay vốn. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã đầu tư phát triển sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Năm 2021, tổng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đạt 27.802 triệu đồng. Trong quý I.2022 được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương đã bố trí ủy thác sang Phòng giao dịch NHCSXH huyện Trà Bồng là 4,5 tỷ đồng cùng với nguồn vốn Trung ương phân bổ đối ứng thêm 4 tỷ đồng để thực hiện cho vay giải ngân chương trình giải quyết việc làm, giải ngân hỗ trợ đối với số lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và khôi phục SXKD đối với người dân bị tác động bỡi thiên tai mưa bão trong những năm qua 2020 và 2021. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Trà Bồng đạt 368 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đạt 36 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 10%/tổng nguồn vốn, với 820 lao động được vay vốn.

Nhị Phương

Các tin bài khác