Lâm Đồng nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội

28/03/2022
(VBSP News) Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW), những năm qua, nguồn vốn chính sách được khơi thông, trải đều khắp trên cao nguyên Lâm Đồng. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã chủ động huy động nguồn vốn, thực hiện phương châm “giao dịch tại nhà, giải ngân tại xã”; tăng cường biện pháp ứng phó trước những khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, tích cực giúp người dân vay vốn thuận lợi, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững.
1(12)

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Cả hệ thống chính trị chăm lo cho người nghèo
Lâm Đồng là tỉnh miền núi thuộc Nam Tây Nguyên với 12 đơn vị hành chính cấp huyện, 147 đơn vị hành chính cấp xã và 1.564 thôn, tổ dân phố; trong đó, có 35 xã, 77 thôn đặc biệt khó khăn. Dân số của tỉnh trên 1,26 triệu người với 43 dân tộc, trong đó, đồng bào DTTS trên 300 nghìn người, chiếm trên 24%, sinh sống tập trung tại 468 thôn, tổ dân phố thuộc 96 xã, phường, thị trấn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và vùng đặc biệt khó khăn.
Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng Võ Văn Thanh cho biết: Xác định tín dụng chính sách xã hội là một trong những nguồn lực quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã lãnh đạo triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW với việc ban hành văn bản số 4777-CV/TU, ngày 23/01/2015 chỉ đạo cấp ủy Đảng các cấp tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 2470/KH-UBND ngày 11/5/2016, đồng thời chỉ đạo UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh với nhiều giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW.
Cùng với đó, UBMTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua bản tin thông báo nội bộ và công tác sinh hoạt định kỳ của các tổ chức tại cơ sở.
Chi nhánh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội để cung cấp thông tin chính xác, phản ánh kịp thời các hoạt động triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW; các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước; hướng dẫn tiêu chí bình xét đối tượng vay vốn, thủ tục vay vốn, phối hợp lồng ghép với các chương trình kinh tế - xã hội khác nhằm nâng cao hiệu quả vốn vay, giúp người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, vươn lên thoát nghèo. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội.
Hiệu quả từ nguồn vốn nhân văn

2(4)

Người dân TP Bảo Lộc nuôi tằm nhờ vốn tín dụng chính sách

Đồng vốn tín dụng chính sách đã thực sự đi vào cuộc sống của đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng, làm thay đổi nhận thức và cải biến phương thức sản xuất của bà con, nhất là đồng bào các DTTS. Hàng nghìn hộ gia đình đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ nguồn vốn tín dụng. Năm 2021, địa phương đã ủy thác sang NHCSXH 73,2 tỷ đồng; trong đó, ngân sách tỉnh 40 tỷ đồng, MTTQ tỉnh 600 triệu đồng, ngân sách huyện, thành phố 31,6 tỷ đồng, MTTQ cấp huyện 1 tỷ đồng để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Ngọc Thu cho biết: tổng nguồn vốn đến 31.12.2021 là hơn 4.190 tỷ đồng, tăng hơn 387 tỷ đồng so với đầu năm. Trong năm 2021, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho trên 608.700 lao động, giúp trên 2.200 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp 37.500 HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; 1.357 doanh nghiệp vay vốn để phục hồi SXKD và trả lương cho trên 379.000 lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19; xây dựng gần 1,4 triệu công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng trên 1.100 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; xây dựng gần 6.200 căn nhà ở xã hội…
Cũng trong năm 2021, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho 814 hộ nghèo, 5.662 hộ cận nghèo và 4.783 hộ mới thoát nghèo được vay vốn; tạo việc làm và tăng thêm việc làm cho 4.087 lao động, tạo điều kiện cho 3.754 HSSV vay vốn trang trải chi phí học tập, giúp 10.588 hộ gia đình tại vùng nông thôn xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh; 13 doanh nghiệp vay vốn trả lương cho 1.527 lao động/2.528 lượt lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến cuối năm 2021 còn 1,02%, trong đó hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS giảm còn 3,08%, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Nguồn vốn đã được những người làm tín dụng chính sách ở Nam Tây Nguyên chuyển tải kịp thời về các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đến từng hộ nghèo, gia đình đồng bào DTTS nghèo. Đặc biệt, ngay giữa mùa dịch COVID-19 hiện nay, nguồn vốn chính sách vẫn không ngừng được giải ngân đến các đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.
Điểm nổi bật có thể thấy rõ đó là từng điểm giao dịch xã ở Lâm Đồng hiện nay đã được sắp xếp, phân chia thời gian giao dịch cụ thể, phù hợp với từng Tổ tiết kiệm và vay vốn. Đồng thời, thông báo chính xác thời gian giao dịch đến các Tổ tiết kiệm và vay vốn và khách hàng biết, tạo sự chủ động về thời gian đến giao dịch. NHCSXH các huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với UBND xã thực hiện đầy đủ thông điệp 5K của Bộ Y tế trong suốt quá trình giao dịch, qua đó không những hạn chế được việc lây nhiễm dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách hàng giao dịch mà còn tạo điều kiện cho ngân hàng chuyển vốn nhanh đến đúng đối tượng thụ hưởng.
Với những kết quả hoạt động trên, năm 2021, chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng được Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và dẫn đầu phong trào thi đua trong các đợt thi đua ngắn ngày do NHCSXH tổ chức; 10 Phòng giao dịch và chi nhánh NHCSXH tỉnh được biểu dương, khen thưởng trong thực hiện chỉ tiêu nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương. Đặc biệt, chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nguyễn Văn Hân

Các tin bài khác