Tây Ninh gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo

28/03/2022
(VBSP News) Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Tây Ninh vừa ban hành kế hoạch tổ chức “Tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

9 thang

Theo đó, phát động “Tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” với phương châm mỗi người gửi một ít, nhiều người sẽ tạo nên nguồn lực lớn, sức mạnh tổng hợp để cùng chung tay giúp đỡ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn, cùng vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Qau đó, tạo nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và của toàn xã hội trong việc tạo nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội; vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH.
Định kỳ hằng năm, chi nhánh NHCSXH tỉnh Tây Ninh tổ chức phát động tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Trong năm 2022, thời gian phát động từ ngày 15.4 đến ngày 31.5, tuần lễ cao điểm từ ngày 15.4.2022 - 24.4.2022. Dự kiến tổ chức lễ phát động vào ngày 15.4.2022 tại Tỉnh đoàn.

Gia Huy

Các tin bài khác