Đông Giang giải quyết cho hơn 540 lượt hộ được vay vốn chính sách

04/04/2022
(VBSP News) Ngay trong quý I.2022, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đông Giang (Quảng Nam) đã triển khai giải ngân nhanh nguồn vốn đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để bà con đầu tư SXKD đem lại hiệu quả; hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà chi nhánh NHCSXH tỉnh giao.
ANH

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đông Giang phấn đấu đưa dư nợ lên hơn 250 tỷ đồng

Theo báo cáo, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của Phòng giao dịch đến ngày 30.3.2022 đạt trên 220,6 tỷ đồng. Trong quý I, đơn vị giải quyết cho hơn 540 lượt hộ vay vốn; tổng doanh số cho vay đạt trên 20,5 tỷ đồng, tăng trưởng gần 6,8 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng hơn 3% so với năm 2021 và cao hơn bình quân toàn tỉnh. Đi đôi với tăng trưởng dư nợ, chất lượng tín dụng chính sách luôn được giữ vững khi nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,01% so với tổng dư nợ, giảm so với năm 2021 là 20 triệu đồng.
Phòng giao dịch cũng đã hoàn thành 100% công tác đối chiếu, phân tích nợ năm 2021; chất lượng hoạt động chính sách đạt hơn 98 điểm. Hoạt động tín dụng ưu đãi đã góp phần tích cực giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội.
Về nhiệm vụ quý II.2022, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đông Giang Trần Quốc Tuấn cho biết: Căn cứ nguồn vốn được giao sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện phân bổ cho các xã, thị trấn để giải ngân cho người dân. Năm 2022, đơn vị phấn đấu nâng dư nợ lên hơn 250 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn ưu đãi của nhân dân; cho vay tín dụng ưu đãi phục hồi kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.
Tiếp tục triển khai cho vay nâng mức đến 100 triệu đồng; giám sát chặt chẽ khả năng sử dụng vốn, khả năng trả nợ; huy động tiết kiệm qua tổ và tiết kiệm dân cư theo chỉ tiêu giao. Phối hợp với UBND xã, thị trấn, hội đoàn thể nhận ủy thác thu lãi theo hàng tháng không để tồn đọng; tăng cường xử lý nợ quá hạn, nợ đến hạn; không để nợ quá hạn mới phát sinh…

Công Tú

Các tin bài khác