Gắn nhiệm vụ chuyên môn với kiện toàn tổ chức Đảng

07/07/2016
(VBSP News) Nhờ gắn nhiệm vụ chuyên môn với kiện toàn tổ chức Đảng, đồng thời xác định vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong hoạt động của đơn vị, NHCSXH tỉnh Lâm Đồng trong 10 năm qua luôn đạt thành tích cao cả về công tác Đảng và công tác chuyên môn.
Nguồn vốn vay ưu đãi mang ấm no về với cao nguyên Lâm Đồng

Nguồn vốn vay ưu đãi mang ấm no về với cao nguyên Lâm Đồng

 

Tính đến tháng 6/2016, NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã huy động được nguồn vốn gần 159 tỷ đồng tại địa phương và quản lý tổng dư nợ trên 2.500 tỷ đồng. Trong những năm qua NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã chuyển tải nguồn vốn ưu đãi của 12 chương trình tín dụng chính sách đến hơn 110 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách, giúp hơn 6 nghìn hộ thoát nghèo…

Được thành lập từ năm 2003 với số lượng hiện tại là 20 đảng viên, chi bộ NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên. Ngoài việc cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học tập Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, chi bộ còn lồng ghép hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng vào các buổi chào cờ tuần, sinh hoạt hay giao ban công tác chuyên môn hàng tháng. Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế đem lại những hiệu quả tích cực. Nhờ đó, chi bộ đã giúp nâng cao nhận thức chính trị, nhận thức kinh doanh của cán bộ, đảng viên, công nhân viên toàn đơn vị trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện và trực tiếp trên các mặt công tác, gắn trách nhiệm của từng đồng chí uỷ viên với kết quả hoạt động của các tổ chức đảng, chi bộ đã tổ chức bộ máy chuyên môn gắn với kiện toàn tổ chức đảng. Những vị trí then chốt trong nhiệm vụ chuyên môn, cũng nằm trong cấp ủy chi bộ. Dấu ấn của những người lãnh đạo trong chi bộ đảng được thể hiện rõ nét. Cấp ủy đã xây dựng được mối quan hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền các cấp, từ đó, không ngừng củng cố mạng lưới tổ vay vốn ở các huyện, xã… bám sát các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương để chỉ đạo xây dựng chiến lược hoạt động phù hợp.

Chi bộ cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra chuyên môn gắn với kiểm tra, giám sát trong Đảng. Triển khai thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm cao, có kết quả công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể cấp ủy, Ban lãnh đạo, cá nhân cấp ủy viên và các đảng viên trong toàn chi bộ, lấy đó làm những tiêu chí để kiểm điểm đánh giá phân loại đảng viên hàng năm. Ngoài ra cấp ủy, chi bộ luôn chú trọng công tác phát triển Đảng, gắn với nâng cao chất lượng đảng viên góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng… luôn được chi bộ triển khai tích cực. Việc “Học tập” đã được cán bộ, đảng viên thực hiện song song với “làm theo”. Điển hình như nội dung học Bác tinh thần gắn bó, phục vụ nhân dân, từ đó, yêu cầu mỗi đảng viên, cán bộ cần chủ động nắm bắt cơ chế, chính sách, từ đó tận tình hướng dẫn hộ vay trong vay vốn cũng như các dịch vụ ngân hàng.

Nhờ vậy, dù mới 13 năm tuổi nhưng chi bộ NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã 10 năm liên tục (2005 - 2015) được công nhận là Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua.

Với nhiều kết quả tích cực trong công tác chuyên môn, NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã vinh dự  đón nhận nhiều danh hiệu cao quý của Chính phủ, UBND tỉnh và hệ thống NHCSXH như: Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều năm là đơn vị dẫn đầu khu vực Tây Nguyên…

Nói về vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong hoạt động của đơn vị, Bí thư chi bộ, Giám đốc NHCSXH tỉnh Lâm Đồng, Huỳnh Thanh Lân cho biết: “Để phát huy vai trò và sức mạnh của Đảng trong chi bộ, các đồng chí cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý tại NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã luôn gương mẫu trong việc triển khai học tập và thực hiện để làm gương cho cán bộ và người lao động trong đơn vị; triển khai những tư tưởng, nghị quyết của Đảng thành hành động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để đưa NHCSXH Lâm Đồng luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn”.

Bài và ảnh Ngọc Ngà

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác