Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015 - 2020

02/03/2016
(VBSP News) Ngày 01/3/2016, tại Hà Nội, Đảng bộ NHCSXH TW đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2015, Đảng ủy NHCSXH TW đã lãnh đạo toàn hệ thống phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, xây dựng Đảng bộ NHCSXH TW trong sạch vững mạnh; chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc quán triệt, tổ chức triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; quan tâm chỉ đạo nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, NHCSXH đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Đến 31/12/2015, tổng nguồn vốn đạt 146.460 tỷ đồng, tăng 10.010 tỷ đồng so với cuối năm 2014; tổng dư nợ đạt 142.528 tỷ đồng, tăng 13.072 tỷ đồng, hoàn thành 99,4% chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, nợ quá hạn, nợ khoanh chiếm 0,78% tổng dư nợ.

Bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy NHCSXH TW đã quán triệt và tổ chức tốt công tác xây dựng Đảng; đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ đối với hoạt động của các Chi, Đảng bộ trực thuộc; chú trọng là thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư­ tư­ởng, giúp cán bộ, viên chức và người lao động nâng cao nhận thức chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng, không ngừng trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, yên tâm gắn bó với ngành, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tạo sức mạnh đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đảng bộ NHCSXH TW cũng đã thực hiện tốt nguyên tắc tập chung dân chủ, lãnh chỉ đạo toàn hệ thống thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; chú trọng và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng trong đơn vị; tập trung lãnh chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, phát huy chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, động viên kịp thời cán bộ viên chức và người lao động nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong sạch vững mạnh.

Với những thành tích đạt được, Đảng bộ NHCSXH TW được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW tặng Cờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2010 - 2015; vinh danh “Dịch vụ tín dụng xã hội cho các đối tượng chính sách của NHCSXH”, tặng Bằng khen cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2011 - 2015; tặng Kỷ niệm chương cho 10 đồng chí, tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 03 đồng chí.

Năm 2016, mục tiêu Đảng bộ NHCSXH TW đặt ra là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư TW Đảng; hoàn thành tốt các mục tiêu Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020; tập trung huy động mọi nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó đặc biệt ưu tiên cho các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; thực hiện các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại xã, hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, công tác ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội; tập trung hoàn thành kế hoạch đối chiếu, phân tích nợ vay của hộ vay, đối chiếu tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản tạo hành lang pháp lý đưa NHCSXH đi vào hoạt động nề nếp, kỷ cương; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với các dịch vụ của NHCSXH.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác