Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết 5 năm (2011 - 2015) thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

13/05/2016
(VBSP News) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (KDNTW) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Mai Văn Ninh - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo TW, Trưởng Bộ phận giúp việc Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03 đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Đảng ủy KDNTW khai mạc Hội nghị

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Đảng ủy KDNTW khai mạc Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Đảng ủy KDNTW; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy KDNTW, lãnh đạo các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đại diện các Ban Đảng TW; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối cùng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 được tuyên dương, khen thưởng. Đảng bộ NHCSXH TW có 10 đại biểu tham dự, do đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy KDNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh khẳng định những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ý nghĩa quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và những kết quả nổi bật đạt được trong 5 năm qua.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy KDNTW, đồng chí Trần Thanh Khê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy KDNTW trình bày Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Báo cáo nêu rõ: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của TW, Đảng ủy KDNTW đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ Đảng và cán bộ, đảng viên đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, trọng tâm là chuyển từ “học tập” sang “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Các cấp ủy Đảng trực thuộc đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức triển khai phù hợp với đơn vị, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 03-CT/TW và Nghị quyết của Đảng ủy KDNTW, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị mình.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo TW, Trưởng Bộ phận giúp việc Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của TW đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Đảng ủy KDNTW, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trên mọi mặt của đời sống xã hội. Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, đồng chí đề nghị Đảng ủy KDNTW trong thời gian tới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để mọi người nhận thức sâu sắc về tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác; kịp thời biểu dương những cách làm hay, sáng tạo; đấu tranh với những biểu hiện, việc làm chưa đúng, đồng thời đổi mới phương thức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW là chuyển mạnh từ học tập sang làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những cách làm thiết thực, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ KDNTW nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy KDNTW nhấn mạnh: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh thời gian qua đã tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và người lao động trong các đơn vị trực thuộc KDNTW; tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, hành động cụ thể của mỗi cá nhân, nhờ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc, thi đua lao động sản xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội và xây dựng Đảng của đơn vị, cơ quan và KDNTW.

Trước đó, tại Hội nghị các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy KDNTW đã tặng hoa chúc mừng 80 tập thể, 92 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ và Đảng ủy KDNTW tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Đảng bộ NHCSXH TW vinh dự có đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy KDNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc NHCSXH được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2 tập thể và 6 cá nhân khác được Đảng ủy KDNTW tặng Bằng khen.

Đồng chí Dương Quyết Thắng (hàng đầu, thứ 8 từ phải qua) nhận hoa chúc mừng Đảng ủy KDNTW vì đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Đồng chí Dương Quyết Thắng (hàng đầu, thứ 8 từ phải qua) nhận hoa chúc mừng của Đảng ủy KDNTW vì đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Các cá nhân nhận Bằng khen của Đảng ủy KDNTW vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Các cá nhân nhận Bằng khen của Đảng ủy KDNTW vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 5 năm thực hiện
Chỉ thị 03-CT/TW

Đại diện các tập thể nhận Bằng khen của Đảng ủy KDNTW vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Đại diện các tập thể nhận Bằng khen của Đảng ủy KDNTW vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 5 năm
thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác