Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW lần thứ II: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”

15/10/2015
(VBSP News) Ngày 14/10/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW lần thứ II đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Dự Đại hội còn có 296 đại biểu của 35 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW. Đoàn đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW có 6 đồng chí, do Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng làm Trưởng đoàn tham dự Đại hội.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW được thành lập theo Nghị quyết TW lần thứ 4 (khoá X). Đến nay, Đảng bộ Khối có 35 Đảng bộ trực thuộc (32 Đảng bộ cấp trên cơ sở, 3 Đảng bộ cơ sở), 1.036 tổ chức cơ sở Đảng, 5.561 chi bộ với hơn 80 nghìn đảng viên. Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân hàng trong Đảng bộ Khối luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, là công cụ quan trọng để Đảng và Nhà nước điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, hàng năm, đóng góp 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia; đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho trên 1,3 triệu lao động.

Báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày tại Đại hội, đã đánh giá tổng quát kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015. Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của TW Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự chỉ đạo, phối hợp của các Bộ, Ban ngành, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, người lao động Khối Doanh nghiệp TW đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bảo đảm được vai trò nòng cốt của kinh tế Nhà nước, là lực lượng vật chất quan trọng để Đảng, Chính phủ điều tiết nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, củng cố quốc phòng, an ninh.

Toàn cảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội lần này tập trung thảo luận và đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 như: Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 5 năm từ 7,5% - 8%/năm, nộp ngân sách tăng bình quân trên 5%/năm, lợi nhuận trước thuế tăng 8 - 10%/năm; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trên 9%, hoàn thành tiến độ, chất lượng 100% công trình, dự án trọng điểm quốc gia, năng suất lao động bình quân tăng gấp 2 lần mức tăng bình quân của xã hội. Đối với khối ngân hàng, tổng tài sản tăng trên 10%/năm; tăng trưởng tín dụng 12% - 13%/năm, lợi nhuận trước thuế tăng 5%, tỷ lệ nợ xấu các Ngân hàng thương mại dưới 3%.

Về xây dựng Đảng: 75% tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp trên 5.000 đảng viên mới…

Các đại biểu thuộc Đảng bộ NHCSXH TW tham dự Đại hội

Các đại biểu thuộc Đảng bộ NHCSXH TW tham dự Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, BCH TW Đảng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương toàn Đảng bộ, cấp uỷ Đảng các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và tập thể người lao động trong Khối Doanh nghiệp TW về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua.

“Trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối luôn giữ được vai trò nòng cốt trong nền kinh tế, là lực lượng vật chất quan trọng để Đảng, Nhà nước bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, điều tiết lãi suất ở các Ngân hàng thương mại, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đưa nền kinh tế nước ta vượt qua khó khăn, đạt mức tăng trưởng khá. Từ năm 2013 đến nay, kinh tế nước ta quý sau tăng cao hơn quý trước, năm sau cao hơn năm trước; 9 tháng đầu năm 2015, tăng trưởng GDP của cả nước là 6,5%, nếu không có biến động lớn, bất lợi đối với nền kinh tế nước ta thì theo nhiều dự báo, năm 2015 có thể tăng trưởng GDP cao hơn con số 6,5%”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng trân trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý, Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW cần nghiêm túc nhìn nhận sâu sắc, nhất là những nguyên nhân chủ quan về hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới như: Việc tái cơ cấu doanh nghiệp còn chậm, có nơi trách nhiệm chưa cao, chưa quyết liệt; một số doanh nghiệp có mức tăng trưởng thấp hơn so với kế hoạch; hiệu quả sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng và nguồn lực đã được đầu tư; ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh còn ít và chậm; một số doanh nghiệp thua lỗ, quản lý yếu kém, gây thất thoát tài sản của Nhà nước…

Từ sự khẳng định những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế yếu kém còn tồn tại cũng như phân tích tình hình khu vực và thế giới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, trong những năm tới, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển, nhưng cũng sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức cần phải vượt qua; phải biết tận dụng tối đa thuận lợi, cơ hội, đồng thời biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, thuận lợi cho phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu ra một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận trong quá trình xây dựng Nghị quyết cho nhiệm kỳ tới.

Theo đó, nhiệm vụ lớn đầu tiên về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện sáng tạo, có hiệu các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng sắp tới về doanh nghiệp Nhà nước.

Tập trung lãnh đạo triển khai để các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; phải nỗ lực cao nhất để kết quả sản xuất, kinh doanh tương xứng với nguồn lực đã được đầu tư, được giao cho doanh nghiệp Nhà nước.

Đảng uỷ Khối cần tiếp tục phối hợp tốt với Ban cán sự các Đảng bộ, các ngành và cơ quan chức năng; nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước. Cần tập trung chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp, khắc phục tình trạng chậm tiến độ; đổi mới, hiện đại hoá công nghệ quản trị và sản xuất, kinh doanh, phát triển mạnh mẽ công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, gắn khoa học - công nghệ với sản xuất, áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp Nhà nước - một trong 3 khâu đột phá chiến lược; đổi mới và nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất, kinh doanh.

Nhiệm vụ lớn thứ hai được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cập là công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ Khối cần chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc triển khai các Nghị quyết của TW cũng như của Đảng bộ, đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống; đặc biệt, Đảng bộ cần tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và kiên trì thực hiện Nghị quyết TW 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong toàn Đảng bộ.

Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ trong Khối cần quán triệt, đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng chương trình hành động thực hiện sát hợp với đặc thù doanh nghiệp. Tập trung làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là Bí thư cấp uỷ, người đứng đầu doanh nghiệp có năng lực, có đạo đức, tâm huyết, trách nhiệm, đặc biệt là đánh giá đúng, bố trí đúng đội ngũ cán bộ cốt cán của doanh nghiệp.

Tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, thảo luận góp ý kiến vào các văn kiện của Đảng và đóng góp xây dựng Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW một cách thiết thực và toàn diện.

“Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và những bài học kinh nghiệm quý báu trong công cuộc đổi mới, trong thực hiện Nghị quyết của Đảng, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW sẽ tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ phát huy tốt nhất, hiệu quả cao nhất thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ và các doanh nghiệp trong khối hoạt động hiệu quả và phát triển ngày càng vững mạnh; thực hiện tốt vai trò nòng cốt của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế quốc dân, trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ.

Tham dự Đại hội, các đại biểu sẽ nghe và thảo luận Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW nhiệm kỳ 2010 - 2015. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện của TW trình Đại hội XII của Đảng. Báo cáo kết quả giai đoạn I Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước” và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng đã ký Quyết định trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW.

Đại hội diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/10/2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW

PV/TTXVN

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác