Chính sách mới về hỗ trợ tạo việc làm của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/9/2015

31/08/2015
(VBSP News) Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, trong đó có một số quy định mới về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài và cho vay ưu đãi đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động từ Quỹ quốc gia về việc làm sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/9/2015.
Hơn 12 năm qua, nguồn vốn ưu đãi đã thu hút tạo việc làm cho trên 11,8 triệu lao động, trong đó trên 104 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Hơn 12 năm qua, nguồn vốn ưu đãi đã thu hút tạo việc làm cho trên 11,8 triệu lao động, trong đó trên 104 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Vay vốn ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài

Người lao động thuộc hộ cận nghèo, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được vay tối đa 100% chi phí đi làm việc theo hợp đồng ký kết với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đối với mức vay trên 50 triệu đồng, người lao động vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật. Thời hạn vay vốn hỗ trợ không được vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của người lao động ghi trong hợp đồng. Lãi suất vay vốn ưu đãi bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ.

Chính sách ưu đãi đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động

Cơ sở sản xuất, kinh doanh (bao gồm doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh) và người lao động được vay vốn ưu đãi, bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh đồng thời sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật; dân tộc thiểu số; người khuyết tật và người dân tộc thiểu số được vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm được hưởng mức lãi suất vay vốn ưu đãi bằng 50% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo (tức là 3,3%/năm).

Thời hạn cho vay đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động từ Quỹ quốc gia về việc làm tối đa là 60 tháng thay vì quy định theo từng nhóm dự án như trước, thời hạn vay vốn cụ thể do Ngân hàng và đối tượng vay vốn thỏa thuận.

Mức vay vốn tối đa nâng từ 500 triệu đồng/01 dự án lên 01 tỷ đồng/01 dự án và không quá 50 triệu đồng/01 người lao động được tạo việc làm (trước đây không quá 20 triệu đồng/01 việc làm mới).

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác