Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 chương trình liên tịch giữa NHCSXH và TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

03/08/2015
(VBSP News) Ngày 03/8/2015, tại Hà Nội, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và NHCSXH đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 chương trình liên tịch giữa NHCSXH và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý và Bí thư BCH TW Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đồng chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Bảo, Ủy viên HĐQT - Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH; đồng chí Hà Văn Chung - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên nông thôn; Lãnh đạo các Ban CMNV tại Hội sở chính NHCSXH và TW Đoàn, Trung tâm Đào tạo, Sở giao dịch NHCSXH cùng Bí thư một số Tỉnh, Thành đoàn.

Sáu tháng đầu năm 2015, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các Tỉnh, Thành Đoàn phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; giải quyết những tồn đọng, vướng mắc trong việc thực hiện công tác nhận ủy thác vốn vay; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý, kiểm tra giám sát của cán bộ đoàn cơ sở trong triển khai tín dụng chính sách; thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Đồng thời, đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương gương người tốt - việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các mô hình làm kinh tế hiệu quả để thanh niên học tập và nhân rộng.

Đến 30/6/2015, tổng dư nợ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia quản lý là 15.253 tỷ đồng với hơn 20 chương trình tín dụng ưu đãi, chiếm 11,4% tổng dư nợ ủy thác của các tổ chức chính trị xã hội, tăng 1.062 tỷ đồng so với cuối năm 2014. Trong đó 5 chương trình có dư nợ lớn là cho vay hộ nghèo 4.791 tỷ đồng, hộ cận nghèo 2.293 tỷ đồng, HSSV hơn 2.543 tỷ đồng, hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn 2.104 tỷ đồng, NS&VSMTNT 1.842 tỷ đồng. Hiện nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang quản lý 23.341 Tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó số tổ tốt chiếm tỷ lệ 61,7%, khá chiếm 28,6% và số tổ trung bình là 4,7%…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp có hiệu quả của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp với NHCSXH trong triển khai chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn cả nước. Hoạt động của NHCSXH đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và xem đây như một giải pháp hữu hiệu nhất trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, mang ý nghĩa chính trị - xã hội, nhân văn sâu sắc. Việc tham gia thực hiện dịch vụ ủy thác đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Đoàn Thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý đề nghị TW Đoàn cần tiếp tục chỉ đạo làm tốt hơn công tác ủy thác tín dụng, tham gia đề xuất, kiến nghị với các Bộ, ngành trình Chính phủ điều chỉnh mức cho vay đối với chương trình tín dụng HSSV; đồng thời, tiếp tục đề xuất với các tỉnh, thành phố bố trí ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để cho vay thanh niên lập thân, lập nghiệp…

Tại Hội nghị, Bí thư BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2015, Đoàn Thanh niên có sự tăng trưởng tín dụng tốt, đạt tỷ lệ 7,5% cao hơn so với các hội, đoàn thể khác, đây là sự nỗ lực rất đáng hoan nghênh của Đoàn Thanh niên. Bên cạnh đó, việc thực hiện công tác ủy thác vốn vay ưu đãi từ NHCSXH còn góp phần thu hút đoàn viên thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, tạo sự gắn kết và giúp đỡ lẫn nhau giữa các đoàn viên thanh niên, tạo được vị thế của tổ chức Đoàn tại cơ sở.

Trong những tháng còn lại của năm 2015, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với NHCSXH, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40 về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu ý nghĩa, hoạt động của NHCSXH đến với bà con nhân dân và đoàn viên thanh niên. Rà soát, đôn đốc, thành lập Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các xã trắng về tín dựng ưu đãi do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quản lý. Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách cho vay hộ mới thoát nghèo đến đoàn viên thanh niên biết để sớm hoàn thiện thủ tục vay vốn đối với những đối tượng này. Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT, dạy nghề… giúp các hộ vay vốn tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả vươn lên thoát nghèo bền vững. Xây dựng và nhân rộng những mô hình điểm thanh niên tích cực làm kinh tế, giảm nghèo hiệu quả. Phối hợp với NHCSXH và UBND các cấp thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt tại một số tỉnh, thành chất lượng tín dụng còn thấp.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác