Hội nghị triển khai cho vay vốn đối với hộ mới thoát nghèo và chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2

22/08/2015
(VBSP News) Trong hai ngày 21 và 22/8/2015, NHCSXH đã tổ chức Hội nghị triển khai cho vay hộ mới thoát nghèo và chương trình làm nhà ở giai đoạn 2. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Cho vay hộ mới thoát nghèo là chính sách tín dụng mới được ban hành theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, kể từ ngày 05/9/2015, những hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hằng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành được UBND cấp xã xác nhận có thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm được vay vốn sản xuất, kinh doanh với mức cho vay tối đa không quá 50 triệu đồng, trong thời hạn tối đa không quá 5 năm, lãi suất bằng 125% lãi suất cho vay hộ nghèo.

Cho vay hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2 được ban hành theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình sẽ góp phần hỗ trợ nhà ở cho khoảng 311 nghìn hộ nghèo khu vực nông thôn, đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định. Mức cho vay tối đa 25 triệu đồng/hộ với lãi suất 3%/năm trong thời hạn tối đa 15 năm; trong đó có 5 năm ân hạn. Chương trình chính thức được thực hiện từ năm 2016.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề liên quan đến cơ chế nghiệp vụ đối với các chương trình cho vay đảm bảo việc tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định khi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của TW để hiểu, làm đúng; tập trung huy động vốn, đảm bảo nguồn lực để cho vay, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng. Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cũng yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện tốt việc đối chiếu, phân tích nợ; đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại, sai sót, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng mọi mặt hoạt động.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác