Từ ngày 05/9/2015, hộ mới thoát nghèo được vay tối đa 50 triệu đồng để sản xuất kinh doanh

05/09/2015
(VBSP News) Kể từ ngày 05/9/2015, hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh với mức tối đa không quá 50 triệu đồng tại NHCSXH, lãi suất bằng 125% lãi suất cho vay hộ nghèo. UBND cấp xã lập danh sách các hộ mới thoát nghèo, tổng hợp báo cáo UBND cấp huyện phê duyệt và làm cơ sở xác nhận để NHCSXH cho vay.
Chính sách cho vay hộ mới thoát nghèo sẽ giúp cho khoảng 200 nghìn hộ thoát nghèo bền vững

Chính sách cho vay hộ mới thoát nghèo sẽ giúp cho khoảng 200 nghìn hộ thoát nghèo bền vững

Cho vay hộ mới thoát nghèo là chính sách tín dụng được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg vào ngày 21/7/2015. Theo đó, những hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hàng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành được UBND cấp xã xác nhận có thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm.

Ngày 13/8/2015, Tổng Giám đốc NHCSXH cũng đã ký ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay số 2859/NHCS-TDNN đối với hộ mới thoát nghèo và Quyết định 2860/QĐ-NHCS công bố thủ tục phê duyệt cho vay hộ mới thoát nghèo gồm 3 bước với thời hạn giải quyết là 3 ngày kể từ ngày NHCSXH nơi cho vay nhận được bộ hồ sơ đầy đủ hợp lệ từ Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn. 

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác