NHCSXH bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ngành

11/09/2015
(VBSP News) Ngày 10/9/2015, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học - Công nghệ ngành Ngân hàng đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ngành về “Hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của NHCSXH Việt Nam hướng tới phát triển bền vững” do Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng làm Chủ nhiệm.

600a

Đề tài “Hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của NHCSXH Việt Nam hướng tới phát triển bền vững” được nghiên cứu trên cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn hoạt động của NHCSXH. Đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng mô hình, cơ chế hoạt động của NHCSXH, đưa ra các chỉ tiêu đo lường về phát triển bền vững, từ đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị với Đảng, Chính phủ, Bộ, ngành ở Trung ương và chính quyền địa phương nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của ngân hàng, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững NHCSXH đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Toàn Thắng - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, ý tưởng và nội dung đề tài nghiên cứu. Đề tài mang tính ứng dụng cao, các giải pháp, kiến nghị phù hợp với định hướng Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020 và các năm tiếp theo. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu yêu cầu nhóm đề tài tiếp thu ý kiến các Ủy viên Hội đồng nghiên cứu hoàn thiện các giải pháp, lộ trình thực hiện để Đề tài phát huy hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu và đánh giá xuất sắc.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác